Wat is Cavitatie? En hoe voorkom je dit?

Wat is Cavitatie? En hoe voorkom je dit?

Cavitatie is een natuurkundig verschijnsel waarbij water door onderdruk verandert in stoom. Waar water bij normale druk pas bij 100°C kookt en gasvormig wordt, treedt dit proces bij een lagere druk, op een lagere temperatuur op. Zo kookt water op de top van de Mount Everest al bij 69°C.

Het komt voor bij scheepsschroeven waar aan de zuigkant onderdruk ontstaat, maar ook bij pompen die water aanzuigen. Als cavitatie niet wordt voorkomen, kan het onherstelbare schade aanrichten. Bijvoorbeeld aan de pomp in uw hogedrukreiniger. Onze specialisten leggen uit hoe cavitatie in een pomp ontstaat. Daarna 5 tips om schade te voorkomen.

Op de top van Mount Everest kookt water al bij 69° C

Het kookpunt van water is 100 °C bij een luchtdruk van 1 atmosfeer is (1,013 bar). Daalt de luchtdruk, dan daalt ook het kookpunt van water. Als u tijdens een wintersportvakantie op 2000 m hoogte een eitje kookt, dan zal het water door de lagere luchtdruk bij 93 °C al gaan koken. Op de top van Mount Everest kookt water zelfs al bij 69 °C. Verlaagt men de druk, dan gaat het kookpunt van water dus omlaag.

Pomp wil meer water aanzuigen dan mogelijk is

Als uw hogedrukreiniger is aangesloten op de waterleiding, dan wordt met de druk van de waterleiding (2-4 bar), water aan de pomp toegevoerd. Als de pomp 10 liter water per minuut nodig heeft en het tappunt levert meer, dan is er niets aan de hand. Maar het kan dat een tappunt even niet de gevraagde 10 liter per minuut kan leveren, omdat er ergens anders nog een kraan wordt open gezet of de toevoer bekneld raakt. Dan zal de pomp meer water uit het tappunt zuigen dan mogelijk is. Het water in de pomp wordt dan niet meer onder druk aangevoerd.

Kleine implosies veroorzaken onherstelbare schade

Door het tekort aan water ontstaat onderdruk in de pomp. Het kookpunt van het water in de pomp wordt dan zo laag, dat koud water al gaat koken. Dat gebeurt op plekken waar de druk het laagste is, dicht bij de plunjers die het water verplaatsen. Het water verandert dan in bellen met stoom. Die bellen verdwijnen weer zo snel, dat kleine implosies ontstaan. De krachten die daarbij vrijkomen veroorzaken onherstelbare schade aan de plunjers en de aandrijving.

In deze video van Kränzle, ziet u de gevolgen van cavitatie:

https://youtu.be/2DZ8JFSXloU

Maatregelen tegen cavitatie

Kränzle heeft maatregelen getroffen om cavitatie in haar Profi, Quadro en Therm hogedrukreinigers te voorkomen. Deze modellen hebben een ingebouwd waterbuffer met vlotter. De buffer wordt via een aansluiting op een waterkraan gevuld en door de vlotter op peil gehouden. De pomp zuigt het water uit de buffer aan. De watertoevoer kan even afnemen, doordat bijvoorbeeld ergens anders een kraan wordt geopend. Dan zorgt de buffer ervoor dat er nog even voldoende water aanwezig is.

Rinkelend of ratelend geluid

Mocht het waterniveau in de buffer te ver terugzakken, dan gaat de pomp lucht aanzuigen wat te herkennen is aan een rinkelend of ratelend geluid. Men moet dan ook direct stoppen met spuiten en de watertoevoer controleren. Bij de Therm machines is het ook mogelijk om een extra elektronische veiligheid in te bouwen. Deze schakelt de pomp preventief uit, als het waterniveau te laag is.

5 belangrijke tips

Er zijn ook hogedrukreinigers zonder waterbuffer. Om cavitatie in deze machines te voorkomen, hebben onze specialisten 5 belangrijke tips voor u:

  1. Kijk in de handleiding van uw hogedrukreiniger hoeveel liter water per minuut deze minimaal nodig heeft. Neem vervolgens een emmer met maatverdeling. Controleer of het tappunt in 1 minuut ook wel het minimaal aantal liters kan leveren.
  2. Als u een waterslang gebruikt, neem een type wat niet kan knikken. De binnendiameter van de slang moet minimaal 13 mm (1/2”) zijn. De Kränzledealer helpt u met de juiste slang.
  3. Zorg ervoor dat de watertoevoer niet bekneld kan raken, daardoor neemt de watertoevoer af. Iets wat bijvoorbeeld vaak voorkomt op een bouwplaats.
  4. Als u water opzuigt uit een waterput, sloot of vijver, zorg dan voor een aanzuigfilter. Maak het filter regelmatig schoon om verstopping te voorkomen. De Kränzle dealer heeft speciale aanzuigfilters met zuigslang van Kränzle voor u.
  5. Gebruikt u de hogedrukreininger op een plaats waar ook andere watergebruikers zijn, zoals op een bouwplaats? Investeer dan in een model met waterbuffer. De Kränzle dealer kan u daarbij helpen.

Share this post

Geef een reactie